Spółka

W 1965 r. po odkupieniu od jednej z lokalnych firm odpowiednich maszyn powstaje “Fratelli Dozio Sdf”. Firma na początku zajmuje się produkcją i przetwórstwem tworzyw sztucznych i metalu. Po kilku latach zaczyna specjalizować się w produkcji prętów do zazdrostek. W tych latach, dzięki rozwojowi ekonomicznemu kraju, firma rozwija się docierając do klientów na terenie całych Włoch. Na początku lat 80-tych, konieczne staje się rozszerzenie obszaru produkcji; tak więc zbudowany zostaje obecny zakład produkcyjny. W latach 90-tych, wraz z pojawieniem się drugiego pokolenia, wprowadzone zostają nowe strategie; zostaje zrealizowana produkcja nowych artykułów, poszerzone wyposażenie i przekroczone granice kraju. W 2003 r., prowadzona przez dzieci firma, w swojej działalności nabiera nowego rozmachu i entuzjazmu. Pojawia się nowe wyposażenie do produkcji oraz nowi klienci, głównie zagraniczni. W tym samym czasie zostają zatrudnieni nowi pracownicy. I tak dochodzimy do czasów współczesnych. Firma, patrząc z ufnością w przyszłość, przekazuje swoją wiedzę i umiejętności swoim klientom, aby być wiarygodnym i skutecznym partnerem. Dzięki naszej determinacji, zaangażowaniu i wytrwałości, przeszliśmy długą drogę. I ciągle chcemy iść dalej.